Türkiye'nin En Ortam Bilgi Paylaşım Platformu

  Türkiye'nin En Ortam Bilgi Paylaşım Platformu > >


Programlama Bölümü C++, C#, COMPONENT, DELPHI, FLASH, JAVA - JSP, VISUAL BASIC, VISUAL BASIC.NET, WML, XML programlamaları

pubg mobile uc Bahis forumu Bahis forumu instagram takipçi satın al Yeni Konu   Cevap Yaz

 
Seçenekler Stil
Alt 10-12-2009, 21:09   #1
Rasty


Rasty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 02-12-2009
Mesajlar: 512
Konuları: 503
WEB Sitesi:
İlgi Alanı:
Aldığı Teşekkür:
Ettiği Teşekkür:
WF Ticaret Sayısı: (1)
WF Ticaret Yüzdesi:(%)
WF Puanı: 12
Örnek Kodlar.


vb code

'Web-Formlarini otomatik doldurma
'Gerekli araclar
'Control CommandButton: cmdFill
'Control CommandButton: cmdSend
'Control TextBox: txtTime
'Control TextBox: txtDate
'Control TextBox: txtName
'Control WebBrowser: wbrWebBrowser
'
'Yazar: Ulas Isci


Option Explicit

Private Sub cmdFill_Click()
'sayfada daha cok formlar varsa bunlar document.forms(1) ve (2) diye devam belirtilir.


With wbrWebBrowser
.Document.Forms(0).field1.Value = txtName.Text
.Document.Forms(0).field2.Value = txtTime.Text
.Document.Forms(0).field3.Value = txtDate.Text
.Document.Forms(0).textfeld.Value = lblText.Caption
End With
End Sub

Private Sub cmdSend_Click()
'formdaki klick funksiyonu
wbrWebBrowser.Document.Forms(0).submit.Click
End Sub

Private Sub Form_Load()
wbrWebBrowser.Navigate App.Path & "\form.htm"
txtName.Text = "Anonymus"
txtTime.Text = Time
txtDate.Text = Date

lblText.Caption = "test test test"
End Sub

vb code
30 gün deneme süresi

Private Sub form_load()

Dim enddate As Date
enddate = GetSetting("Demo", "Demo", "EndDate", "01.01.89")
'EndDate = "01.01.89" ise enddate belirleniyor.
If enddate = "01.01.89" Then
enddate = Date
enddate = enddate + 30 '30 Gün toplaniyor
SaveSetting "Demo", "Demo", "EndDate", enddate 'EndDate kayitlaniyor
End If

If Date > enddate Then MsgBox "Demo Süresi bitmistir."
End Sub c'de basit bir animasyon

Bu kodları "animasyn.cpp" olarak kaydedin. Daha sonra egavga.bgi dosyasını C programının kurulu olduğu klasörde arattırıp bulun ve "animasyn.cpp" dosyasının bulunduğu klasörün içine kopyalayın. "animasyn.cpp" dosyasını C'de derleyin. C'de programı debug yapmadan önce Options\Linker\Libraries yoluyla Çıkan Pencerede Graphics Library seçeneğini aktif hale getirin. Sonra Programı Çalıştırabilirsiniz.


#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>

int main(void)
{
/* request auto detection*/
int gdriver=DETECT, gmode, errorcode;
int midx, midy, i, a, s, c, k;

/*initialize graphics and local variables*/
initgraph(&gdriver, &gmode, "");

/* read result of initialization*/
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk) /* an error occurred*/
{
printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
printf("Press any key to halt:");
getch();
exit(1); /* terminate with an error code*/
}

midx = getmaxx()-640;
midy = getmaxy()-480;

for(k=0;k<=640;k=k+10)
{
for(s=0;s<=640;s=s+10)
{
for(i=0;i<=10;i++)
{
for(a=0;a<=10;a++)
{
/*printf("%d,%d,%d",midx+a+k,midy+s+i,c);*/
putpixel(midx+a+k,midy+s+i,c);
}
}
c++;
}
}
for(k=0;k<=640;k=k+10)
{
for(s=0;s<=640;s=s+10)
{
for(i=0;i<=10;i++)
{
for(a=0;a<=10;a++)
{
putpixel(midx+a+k,midy+s+i,0);
}
}
c++;
}
}
/* clean up */
getch();
closegraph();
return 0;
}

pascalda lise 2lere yönelik not hesaplama
yazar cihan büyükburç

uses crt;
type
st10 = string[10];
const
ders:array[1..12] of string[10]=('Edebiyat','Din kültürü','Ingilizce',
'Milli güvenlik','Matematik','Fizik',
'Isletim sistemleri','Atelye',
'Programlama','Paket programlama',
'Isletme bilgisi','Geometri');
max=10;
var
isim : array[1..max] of string[20];
n : array[1..max,1..5,1..3]of byte;
i,j,e : byte;
tus : char;
cizgi : string[80];
satir : byte;

procedure cerceve(x1,x2,y1,y2:byte);
var
k : byte; 4
begin
gotoxy(x1,y1);write(#201);
for k:=x1+1 to x2-1 do write(#205);
write(#187);
for k:=y1+1 to y2-1 do begin
gotoxy(x1,k);write(#186);
gotoxy(x2,k);write(#186);
end;
gotoxy(x1,y2);write(#200);
for k:=x1+1 to x2-1 do write(#205);
write(#188);
end;
procedure ilkekran;
begin
clrscr;
cerceve(1,1,80,24);
cerceve(3,2,78,4);
cerceve(3,5,20,20);
cerceve(22,5,60,7);
cerceve(22,8,60,23);
cerceve(62,5,78,20);
cerceve(3,21,20,23);
cerceve(62,21,78,23);
gotoxy(25,3);write('PROGRAMI HAZIRLAYAN : CIHAN BšYšKBUR€ ');
end;
procedure BilgiGirisi;
begin
clrscr;
if e < max then
begin
e:=e+1;
write(E,'. ™grenci Adi....:');readln(isim[E]);
if isim[e]="then
begin
e:=e-1;exit;
end;
for j:=1 to 12 do begin
write(Ders[j],'.1. Notu giriniz......:');readln(N[E,j,1]);
write(Ders[j],'.2. Notu giriniz......:');readln(N[E,j,2]);
write(Ders[j],'.3. Notu giriniz......:');readln(N[E,j,3]);
writeln;
end;
end
else
begin
gotoxy(20,10);write('Daha Fazla Bilgi Girilemez... ');
tus:=readkey;
end;
end;
function ort:real;
begin
ort:=(n[i,j,1]+n[i,j,2]+n[i,j,3])/3;
end;
function sonuc:st10;
begin
if ort<45 then sonuc:='KALDI' else sonuc:='GEÇTI';
end;
procedure yaz;begin
clrscr;
writeln('(',i,') ™grenci Adi.....:',isim[i]);
writeln;
writeln('Ders adi',' ':20,'Not-1',' ' :12,'Not-2',' ':12,
'Not-3',' ':12,'ort',' ':12,'sonuc');
writeln(cizgi);
for j:=1 to 12 do begin
gotoxy(1,j+4);write(Ders[j]);
gotoxy(30,j+4);write(n[i,j,1]:2);
gotoxy(40,j+4);write(n[i,j,2]:2);
gotoxy(50,j+4);write(n[i,j,3]:2);
gotoxy(60,j+4);write(ort:3:0);
gotoxy(68,j+4);write(sonuc);
end;
end;
procedure tumliste;
begin
for i:=1 to e do begin
begin
yaz;
tus:=readkey;
end;
gotoxy(25,20);write('Listelenecek Kayitlar Bitti...');
tus:=readkey;
end;
end;
procedure bilgiarama;
var
ara : string[20];
begin
repeat
clrscr;
cerceve(20,9,60,11);
gotoxy(22,10);write('Isim...:');readln(ara);
if ara=' ' then exit;
for i:=1 to e do begin yaz;
gotoxy(10,20);write('Aradiginiz Bu mu ?[E/H]');
repeat
tus:=upcase(readkey);
until tus in ['E','H'];
if tus='E' then exit;
end;

gotoxy(10,30);write('Aradiginiz Kayit Yok....');
tus:=readkey;
until 1=2;
end;
procedure baslik;
var
k : byte;
begin
clrscr;
write('Ogrenci Adi',":22);
for k:=1 to 12 do write(Ders[k]:10);
writeln(' ort ');
writeln(cizgi);
satir:=2;
end;

procedure Dersortalama;
var
Gnot : integer;
Gn : byte;
begin
baslik;
for i:=1 to E do begin
satir:=satir+1;
gotoxy(1,satir);write(isim[i]);
gnot:=0;
for j:=1 to 12 do begin
Gn:=round(ort);
gotoxy(15+j*10,satir);write(Gn:3);
gnot:=Gnot+Gn;
end;
gotoxy(75,satir);write(Gnot/5:3:0);
if satir=20 then
begin
gotoxy(20,25);
write('Diger Sayfa i‡inçBir Tusa Basiniz..');
tus:=Readkey;
baslik;
end;
end;
end;
procedure Baslik2;
begin
clrscr;
write('Ogrenci Adi..',":22);
writeln('Genel Ortalama');
writeln(Copy(cizgi,1,40));
satir:=2;
end;
procedure GenelOrtalama;
var
Gnot,SinifT:integer;
Gn :byte;
begin
baslik2;sinifT:=0;
for i:=1 to E do
begin
satir:=satir+1;
gotoxy(1,satir);write(isim[i]);
Gnot:=0;
for j:=1 to 12 do Gnot:=Gnot+Round(ort);
Gn:=Round(Gnot/12);
SinifT:=SinifT+Gn;
Gotoxy(35,Satir);write(Gn:3);
if satir=20 then
begin
gotoxy(20,25);
write('Diger Sayfa i‡in Bir Tusa Basiniz..');
tus:=readkey;
baslik2;
end;
end;
writeln;writeln;
writeln('Sinif Not Ortalama=','SinifT/E:5:');
gotoxy(15,25);
write('Listelenecek Kayitlar Bitti.Bir Tusa Basiniz..');
tus:=readkey;
end;
{ Ana Program }
begin
e:=0;
fillchar(cizgi,80,205);
cizgi[0]:=#79;
repeat
ilkekran;
gotoxy(30,10);write(' 1- Bilgi Girisi ');
gotoxy(30,12);write(' 2- Tum Liste ');
gotoxy(30,14);write(' 3- Bilgi Arama ');
gotoxy(30,16);write(' 4- Ders Ortalamalari ');
gotoxy(30,18);write(' 5- Genel Ortalamalari ');
gotoxy(30,20);write(' 6- Cikis ');
gotoxy(30,22);write(' Se‡iminiz[1..6]');
gotoxy(30,24);write(' ˜yi g*********nlerde kullan*********n ');
repeat
tus := readkey;
until tus in ['1'..'6'];
case tus of
'1' :BilgiGirisi;
'2' :TumListe;
'3' :BilgiArama;
'4' ersortalama;
'5' :GenelOrtalama;
'6' :Halt;
end; { case }
until 1=2;
end.
Rasty isimli Üye şimdilik offline konumundadır     Alıntı


Yeni Konu   Cevap Yaz

Etiketler
kodlar, örnek


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu KapalıTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 23:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.37 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

kaçak bahis siteleri yatirim bonusu veren siteler escort bayan istanbul escort bayan sesli sohbet Betmatik giriş celtabet tv goldenbahis tipobet yeni giriş deneme bonusu BetpasYapbahsini gobahis giriş retrobet sex hikaye altyazılı porno porno izle konya escort sex hikaye Cratosslot betpas 1xbet best10 betper marsbahis mariobet giriş mariobet onsbet onsbet tv onsbet giriş nerobet nerobet giriş venüsbet giriş betboo liderbahis liderbahis tv sekabet tv liderbahis porno slotbar lidyabet baymavi lordcasino lord casino lordcasino giriş lordcasino giriş istanbul escort tipobet365 sahabet